Skip to Content Information Center
Lexmark CX421

Lexmark CX421

הזמנת ערכת תחזוקה

התאם את ערכת התחזוקה למתח המדפסת.

הערות:

  • שימוש בסוגים מסוימים של נייר עשוי לחייב החלפה של ערכת התחזוקה לעתים קרובות יותר.
  • ערכת התחזוקה כוללת fuser וגלגלי הרמה. את החלקים הללו ניתן להזמין ולהחליף בנפרד לפי הצורך.
פריטמק"ט

הערה:  רק טכנאי שירות מורשה יכול להחליף את ערכת התחזוקה. פנה לספק השירות.

100  V ערכת תחזוקת fuser

41X2095

110  V ערכת תחזוקת fuser

41X2096

220  V ערכת תחזוקת fuser

41X2097

האם מאמר זה הועיל לך?
Top