Skip to Content Information Center
Lexmark MC2640

Lexmark MC2640

Zamena kertridža sa tonerom

  1. Otvorite vrata B tako da legnu na mesto.

    Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Kako biste sprečili štetu usled statičkog elektriciteta, dodirnite bilo koji izloženi okvir štampača pre nego što pristupite ili dodirnete unutrašnje delove štampača.

  2. Uklonite iskorišćeni kertridž sa tonerom.

  3. Otpakujte novi kertridž sa tonerom.

  4. Umetnite novi kertridž sa tonerom.

  5. Zatvorite vrata B.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top