Skip to Content Information Center
Lexmark MC2640

Lexmark MC2640

Zamena boce otpadnog tonera

 1. Otvorite vrata B tako da legnu na mesto.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Kako biste sprečili štetu usled statičkog elektriciteta, dodirnite bilo koji izloženi okvir štampača pre nego što pristupite ili dodirnete unutrašnje delove štampača.

 2. Otvorite vrata A.

  OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:  Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

 3. Uklonite poklopac desne strane.

 4. Uklonite iskorišćenu bocu za otpadni toner.

  Napomena:  Da biste izbegli prosipanje tonera, bocu stavite u uspravan položaj.

 5. Otpakujte novu bocu otpadnog tonera.

 6. Umetnite novu bocu otpadnog tonera.

 7. Postavite poklopac desne strane.

 8. Zatvorite vrata B.

 9. Zatvorite vrata A.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top