Skip to Content Information Center
Lexmark MC2640

Lexmark MC2640

Podešavanje osvetljenosti ekrana

    Napomena:  Ova postavka je dostupna samo na nekim modelima štampača.

  1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Željene postavke.

  2. Podesite postavku u meniju Osvetljenost ekrana.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top