Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Зареждане на тави

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ:  За да намалите риска от нестабилност в оборудването, заредете отделно всяка тава. Дръжте всички останали тави затворени, докато не стане необходимо да се използват.

 1. Отстранете тавата.

  Забележка:  За да избегнете задръствания с хартия, не отстранявайте тави, докато принтерът работи.

 2. Регулирайте водачите спрямо размера на хартията, която зареждате.

  Забележка:  Използвайте индикаторите от долната страна на тавата, за да позиционирате водачите.

 3. Изпънете, развейте и изгладете ръбовете на хартията преди зареждане.

 4. Заредете хартията със страната за печат, обърната нагоре, и след това се уверете, че страничните водачи прилепват плътно срещу хартията.

  Забележки:

  • За едностранен печат заредете бланката обърната нагоре, като горният колонтитул е насочен към предната страна на тавата.
  • За едностранен печат заредете бланката с лице надолу, като горният колонтитул е насочен към задната страна на тавата.
  • Не плъзгайте хартията в тавата.
  • За да избегнете задръствания с хартия, се уверете, че височината на топа е под индикатора за максимално ниво на хартията.
 5. Поставете тавата.

  Ако е необходимо, задайте от контролния панел размер и тип хартия, съвпадащи със заредената хартия.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top