Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Свързване на тави

 1. От контролния панел се придвижете до:

  Настройки > Хартия > Конфигурация на тава

  За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

 2. Изберете източник на хартия.

 3. Задайте същия размер хартия и тип хартия за тавите, които свързвате.

 4. От контролния панел се придвижете до:

  Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Maintenance (Поддръжка) > Configuration Menu (Меню за конфигуриране) > Tray Configuration (Конфигуриране на тава)

 5. Настройте Свързване на тавите на Автоматично.

Забележка:  За премахване на свързването на тавите се уверете, че няма тави с еднакви настройки за размер и тип хартия.

Предупреждение – потенциални щети:  Температурата на модула варира в зависимост от определения тип хартия. За избягване на проблеми с отпечатването изберете настройка за типа на хартията в принтера, които съответстват на хартията, заредена в тавата.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top