Skip to Content Information Center
Lexmark MC2640

Lexmark MC2640

Podešavanje veličine i tipa papira

  1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

    Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira >  izaberite izvor papira

    Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite za kretanje kroz postavke.

  2. Podesite veličinu i tip papira.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top