Skip to Content Information Center
Lexmark MC2640

Lexmark MC2640

Punjenje višenamenskog ulagača

 1. Otvorite višenamenski ulagač.

  Napomena:  Višenamenski ulagač dostupan je samo na nekim modelima štampača.

 2. Podesite vođicu u skladu sa veličinom papira koji ubacujete.

 3. Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

 4. Papir stavite tako da strana za štampanje bude okrenuta nadole.

  • Za jednostrano štampanje stavite memorandum tako da strana za štampanje bude okrenuta nadole, a gornja ivica prva ulazi u štampač.
  • Za dvostrano štampanje stavite memorandum tako da strana za štampanje bude okrenuta nagore, a gornja ivica poslednja ulazi u štampač.
  • Stavite koverte tako da strana sa preklopom bude okrenuta nagore i uz desnu stranu vođice papira.
  • Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da koristite koverte sa markicama, spajalicama, prozorima, premazima ili samolepljvim trakama.

 5. Na kontrolnoj tabli podesite veličinu i tip papira tako da odgovara ubačenom papiru.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top