Skip to Content Information Center
Lexmark MC2640

Lexmark MC2640

Povezivanje fioka

 1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Papir > Konfiguracija fioka

  Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite da biste se kretali kroz postavke.

 2. Izaberite izvor papira.

 3. Podesite istu veličinu i tip papira za fioke koje povezujete.

 4. Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni Konfiguracija > Konfiguracija fioka

 5. Podesite Povezivanje fioka na Automatski.

Napomena:  Da biste prekinuli vezu među fiokama, uverite se da nijedna fioka nema iste postavke za veličinu i tip papira.

Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Temperatura jedinice za nanošenje tonera razlikuje se u skladu sa navedenim tipom papira. Da biste izbegli probleme sa štampanjem, uskladite postavke tipa papira u štampaču sa papirom stavljenim u fioku.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top