Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Експортиране или импортиране на конфигурационен файл

Може да експортирате конфигурационните настройки на Вашия принтер в текстов файл и след това да импортирате файла, за да приложите настройките на други принтери.

 1. Отворете уеббраузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

  Забележки:

  • Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
  • В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уебстраницата правилно.
 2. Експортирайте или импортирайте конфигурационен файл за едно или множество приложения.

   За едно приложение

  1. От вградения уебсървър кликнете върху Apps (Приложения) > желаното приложение > Configure (Конфигурирате).

  2. Кликнете върху Export (Експортиране) или Import (Импортиране).

   За множество приложения

  1. От вградения уебсървър кликнете върху Export Configuration (Експортиране на конфигурация) или Import Configuration (Импортиране на конфигурация).

  2. Следвайте инструкциите на екрана.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top