Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Актуализиране на фърмуера

Някои приложения изискват минимално ниво на фърмуера на устройството, за да работят правилно.

За повече информация относно актуализирането на фърмуера на устройството се свържете с вашия представител на Lexmark.

 1. Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

  Забележки:

  • Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
  • В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.
 2. Кликнете върху Settings (Настройки) >  > Device (Устройство) > Update Firmware (Актуализиране на фърмуер).

 3. Извършете едно от следните неща:

  • Кликнете върху Проверка за актуализации   > Приемам, стартиране на актуализацията.
  • Качете файл за запис на данни.
  • Забележка:  За да получите най-новия фърмуер, отидете на www.lexmark.com/downloads и потърсете вашия модел на принтер.

   1. Потърсете флаш файла.

    Забележка:  Уверете се, че сте разархивирали zip файла на фърмуера.

   2. Кликнете върху Качване  > Старт.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top