Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Засядане на хартия във вратичка C

  1. Отстр.всички оригинали от тавата на АПУ.

  2. Отворете вратичка С.

    Предупреждение – потенциални щети:  За да предотвратите повреди от електростатичен разряд, докоснете която и да е открита метална рамка на принтера, преди да осъществите достъп до или да докоснете вътрешните части на принтера.

  3. Отстранете заседналата хартия.

    Забележка:  Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

  4. Затворете вратичка С.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top