Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Идентифициране на места на засядане

Забележки:

  • Когато функцията Подпомагане при засядане е зададена на Вкл., принтерът почиства празни страници или страници с частичен печат след изчистване на заседнала страница. Проверете Вашите отпечатани страници за празни страници.
  • Когато функцията Възстановяване на заседнали страници е зададена на Вкл. или Автоматично, принтерът отпечатва заседналите страници повторно.
Място на заседнала хартия

1

Автоматично подаващо устройство (АПУ)

2

Стандартна изходна тава

3

Вратичка A

4

Тави

5

Многоцелево подаващо устройство

6

Устройство за ръчно подаване

Полезна ли ви беше тази статия?
Top