Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Заседнала хартия в стандартната изходна тава

 1. Отворете вратичка B, докато не се чуе щракване на място и премахнете заседналата хартия.

  Предупреждение – потенциални щети:  За да предотвратите повреди от електростатичен разряд, докоснете която и да е открита метална рамка на принтера, преди да осъществите достъп до или да докоснете вътрешните части на принтера.

  Забележка:  Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

 2. Отворете вратичка А.

  ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ:  Вътрешността на принтера може да е гореща. За да намалите риска от нараняване от горещ компонент, изчакайте повърхността да изстине, преди да я докоснете.

 3. Отворете вратичката за достъп на фиксиращия модул и извадете заседналата хартия.

  Забележка:  Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

 4. Затворете вратички A и B.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top