Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Копиране на снимки

  1. Поставете снимка върху стъклото на скенера.

  2. От контролния панел се придвижете до:

    Copy (Копиране) > Settings (Настройки) > Content (Съдържание) > Content Type (Тип съдържание) > Photo (Снимка)

    За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

  3. От менюто Content Source (Източник на съдържание) изберете настройката, която съответства най-добре на оригиналната снимка.

  4. Копирайте документа.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top