Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Създаване на бърза команда за копиране

  Забележка:  Може да е необходимо да притежавате административни права, за да създадете пряк път.

 1. Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

  Забележки:

  • Вижте IP адреса на принтера на началния екран. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
  • В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.
 2. Кликване върху Shortcuts (Преки пътища) > Add Shortcut (Добавяне на пряк път).

 3. От менюто Shortcut Type (Тип пряк път) изберете Copy (Копиране), след което конфигурирайте настройките.

 4. Приложете промените.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top