Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Сортиране на копия

  1. Заредете оригиналния документ в тавата на АПУ или върху стъклото на скенера.

  2. От контролния панел се придвижете до:

    Copy (Копиране) > Settings (Настройки) > Collate (Колиране) > On [1,2,1,2,1,2] (Вкл. [1,2,1,2,1,2])

  3. Копирайте документа.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top