Skip to Content Information Center
Lexmark MC2425

Lexmark MC2425

Nastavitev faksa s standardno telefonsko linijo

Opomba:  Ta navodila veljajo samo za tiskalnike, ki podpirajo analogni faks. Za več informacij si oglejte Podprt faks.

PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:  Da bi se izognili električnemu udaru, tega izdelka ne nastavljajte in ne priključujte električnih ali drugih kablov, kot so napajalni kabel, kabel za faks in za telefon, med nevihto.

PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:  Za preprečevanje električnega šoka ne uporabljajte faksa med nevihto.

PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Pri priključitvi tega izdelka na javno komutirano telefonsko omrežje uporabite samo telekomunikacijski kabel (RJ-11) 26 AWG ali večjega, da zmanjšate nevarnost požara. Za uporabnike v Avstraliji mora kabel odobriti avstralski organ za komunikacije in medije.

1. nastavitev: Tiskalnik je priključen na linijo, ki se uporablja samo za faks

 1. Priključite en konec telefonskega kabla v linijska vrata tiskalnika.

 2. Drugi konec kabla priključite v delujočo analogno telefonsko stensko vtičnico.

Opombe:

 • Tiskalnik lahko nastavite za samodejni (nastavite Samodejni odgovor na Vklop) ali ročni sprejem faksov (nastavite Samodejni odgovor na Izklop).
 • Če želite fakse sprejemati samodejno, tiskalnik nastavite tako, da se odzove pri določenem številu zvonjenj.

2. nastavitev: Tiskalnik in odzivnik sta priključena na isto telefonsko linijo

Opomba:  Če ste naročeni na storitev prepoznavnega zvonjenja, se prepričajte, da ste v tiskalniku nastavili pravilen vzorec zvonjenja. V nasprotnem primeru tiskalnik ne bo prejemal faksov, tudi če ste nastavili samodejni prejem faksov.

Priključitev v isto telefonsko stensko vtičnico

Opomba:  Navodila veljajo samo za tiskalnike z vrati EXT in linijskimi vrati.

 • Priključite en konec telefonskega kabla v linijska vrata tiskalnika.
 • Drugi konec kabla priključite v delujočo analogno stensko vtičnico.
 • Priključite odzivnik v vrata za priklop telefona na tiskalniku.

Priključitev v različni stenski vtičnici

 1. Priključite en konec telefonskega kabla v linijska vrata tiskalnika.

 2. Drugi konec kabla priključite v delujočo analogno stensko vtičnico.

Opombe:

 • Če imate na liniji samo eno telefonsko številko, na tiskalniku nastavite samodejno prejemanje faksov.
 • Tiskalnik nastavite tako, da se odzove dve zvonjenji po odzivniku. Če na primer odzivnik sprejme klic po štirih zvonjenjih, nastavite nastavitev tiskalnika Število zvonjenj za odgovor na 6.
Je bil ta članek koristen?
Top