Skip to Content Information Center
Lexmark MC2640

Lexmark MC2640

Kreiranje FTP prečice

  Napomena:  Za kreiranje prečice potrebna su vam administratorska prava.

 1. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

  Napomene:

  • IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
  • Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
 2. Kliknite na Prečice > Dodaj prečicu.

 3. U meniju Tip prečice odaberite FTP, a zatim konfigurišite postavke.

 4. Primenite promene.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top