Skip to Content Information Center
Lexmark MC2640

Lexmark MC2640

Skeniranje na računar

Pre nego što počnete, proverite sledeće:

 • Firmver štampača je ažuriran. Više informacija potražite u odeljku Ažuriranje firmvera.
 • Računar i štampač su povezani na istu mrežu.

  Za korisnike Windows operativnih sistema

  Korišćenje pomoćnog programa Lexmark ScanBack

 1. Pokrenite pomoćni program Lexmark ScanBack na računaru, a zatim kliknite na Dalje.

  Napomena:  Da biste preuzeli pomoćni program, idite na www.lexmark.com/downloads.

 2. Kliknite na Podešavanje, a zatim dodajte IP adresu štampača.

  Napomena:  IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.

 3. Kliknite na Zatvori > Dalje.

 4. Odaberite veličinu originalnog dokumenta, a zatim kliknite na Dalje.

 5. Odaberite format datoteke i rezoluciju skeniranja, a zatim kliknite na Dalje.

 6. Upišite jedinstveni naziv profila skeniranja, a zatim kliknite na Dalje.

 7. Pronađite mesto gde želite da sačuvate skenirani dokument i podesite naziv datoteke, a zatim kliknite na Dalje.

  Napomena:  Da biste ponovo iskoristili profil skeniranja, omogućite Kreiraj prečicu, a zatim unesite jedinstveni naziv prečice.

 8. Kliknite na Dovrši.

 9. Stavite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.

 10. Na kontrolnoj tabli štampača pronađite Profili za skeniranje, a zatim izaberite profil za skeniranje.

  Napomena:  Proverite da li je omogućena opcija Profili skeniranja. Na kontrolnoj tabli pronađite Postavke > Uređaj > Vidljive ikone na početnom ekranu > Profili za skeniranje > Prikaži. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite da biste se kretali kroz postavke.

  Korišćenje funkcije „Windows faks i skener“

  Napomena:  Proverite da li je štampač dodat na računaru. Više informacija potražite u odeljku Dodavanje štampača na računar.

 1. Stavite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.

 2. Na računaru otvorite Windows faks i skeniranje.

 3. U meniju Izvor izaberite izvor skeniranja.

 4. Ako je potrebno, podesite postavke skeniranja.

 5. Skenirajte dokument.

  Za korisnike Macintosh operativnih sistema

  Napomena:  Proverite da li je štampač dodat na računaru. Više informacija potražite u odeljku Dodavanje štampača na računar.

 1. Stavite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.

 2. Na računaru uradite nešto od sledećeg:

  • Otvorite Snimanje slike.
  • Otvorite Štampači i skeneri, a zatim izaberite štampač. Kliknite na Skeniraj > Otvori skener.
 3. U prozoru Skener uradite nešto od sledećeg:

  • Izaberite gde želite da sačuvate skenirani dokument.
  • Izaberite veličinu originalnog dokumenta.
  • Da biste skenirali iz ADF-a, izaberite Ulagač dokumenata u meniju Skeniranje ili omogućite Koristi ulagač dokumenata.
  • Ako je potrebno, konfigurišite postavke skeniranja.
 4. Kliknite na Skeniraj.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top