Skip to Content Information Center
Lexmark MC2425

Lexmark MC2425

Konfigurere SMTP-innstillinger for e-post

Konfigurer SMTP-innstillingene (Simple Mail Transfer Protocol) for å sende et skannet dokument via e-post. Innstillingene varierer fra leverandør til leverandør. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se støttede leverandører av e‑posttjenester.

Før du begynner må du kontrollere at skriveren er koblet til et nettverk.

  Bruke menyen Innstillinger på skriveren

 1. Gå til følgende på kontrollpanelet:

  Innstillinger > E-post > E-postoppsett

  For skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på for å bla gjennom innstillingene.

 2. Konfigurer innstillingene.

  Merknader:

  Bruke EWS (Embedded Web Server)

 1. Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merknader:

  • Vis IP-adressen til skriveren på startbildet til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig, slik at nettsiden kan lastes inn på riktig måte.
 2. Klikk på Innstillinger > E-post.

 3. Fra seksjonen Oppsett av e-post konfigurerer du innstillingene.

 4. Klikk på Lagre.

E‑postleverandører

Merknader:

 • Hvis det oppstår feil ved bruk av innstillingene, må du kontakte e‑postleverandøren.
 • For å kontakte e‑postleverandører som ikke er på listen, ta kontakt med leverandøren din.

  AOL Mail

  InnstillingVerdi

  Primær SMTP-gateway

  smtp.aol.com

  Primær SMTP-gatewayport

  587

  Bruk SSL/TLS

  Nødvendig

  Krever klarert sertifikat

  Deaktivert

  Svaradresse

  E-postadressen din

  SMTP-servergodkjenning

  Pålogging/vanlig

  Enhetsinitiert e-post

  Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon

  Bruker-ID for enhet

  E-postadressen din

  Passord for enhet

  Programpassord

  Merk:  Hvis du vil opprette et programpassord, går du til siden AOL-kontosikkerhet, logger deg på kontoen og klikker deretter på Generer programpassord.

  Comcast Mail

  InnstillingVerdi

  Primær SMTP-gateway

  smtp.comcast.net

  Primær SMTP-gatewayport

  587

  Bruk SSL/TLS

  Nødvendig

  Krever klarert sertifikat

  Deaktivert

  Svaradresse

  E-postadressen din

  SMTP-servergodkjenning

  Pålogging/vanlig

  Enhetsinitiert e-post

  Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon

  Bruker-ID for enhet

  E-postadressen din

  Passord for enhet

  Passord for konto

  Gmail™

  Merk:  Kontroller at to‑trinnsbekreftelse er aktivert på Google-kontoen. Hvis du vil aktivere to-trinnsbekreftelse, går du til siden Google Account Security, logger på kontoen din og fra «Signing in to Google» klikker du deretter på 2‑Step Verification.

  InnstillingVerdi

  Primær SMTP-gateway

  smtp.gmail.com

  Primær SMTP-gatewayport

  587

  Bruk SSL/TLS

  Nødvendig

  Krever klarert sertifikat

  Deaktivert

  Svaradresse

  E-postadressen din

  SMTP-servergodkjenning

  Pålogging/vanlig

  Enhetsinitiert e-post

  Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon

  Bruker-ID for enhet

  E-postadressen din

  Passord for enhet

  Programpassord

  Merknader:

  • Hvis du vil opprette et programpassord, går du til siden Google Account Security, logger på kontoen og fra «Signing in to Google» klikker du deretter på Programpassord.
  • «Legg til passord» vises bare hvis to‑trinn-verifisering er aktivert.

  ICloud Mail

  Merk:  Kontroller at to‑trinnsbekreftelse er aktivert på kontoen.

  InnstillingVerdi

  Primær SMTP-gateway

  smtp.mail.me.com

  Primær SMTP-gatewayport

  587

  Bruk SSL/TLS

  Nødvendig

  Krever klarert sertifikat

  Deaktivert

  Svaradresse

  E-postadressen din

  SMTP-servergodkjenning

  Pålogging/vanlig

  Enhetsinitiert e-post

  Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon

  Bruker-ID for enhet

  E-postadressen din

  Passord for enhet

  Programpassord

  Merk:  Hvis du vil opprette et programpassord, går du til siden iCloud Account Management og logger på kontoen, deretter fra Security klikker du på Generate Password.

  Mail.com

  InnstillingVerdi

  Primær SMTP-gateway

  smtp.mail.com

  Primær SMTP-gatewayport

  587

  Bruk SSL/TLS

  Nødvendig

  Krever klarert sertifikat

  Deaktivert

  Svaradresse

  E-postadressen din

  SMTP-servergodkjenning

  Pålogging/vanlig

  Enhetsinitiert e-post

  Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon

  Bruker-ID for enhet

  E-postadressen din

  Passord for enhet

  Passord for konto

  NetEase Mail (mail.126.com)

  Merk:  Kontroller at SMTP-tjenesten er aktivert på kontoen. Hvis du vil aktivere tjenesten, fra startsiden til NetEase, klikk på Settings > POP3/SMTP/IMAP, og slå deretter på enten IMAP/SMTP service eller POP3/SMTP service.

  InnstillingVerdi

  Primær SMTP-gateway

  smtp.126.com

  Primær SMTP-gatewayport

  465

  Bruk SSL/TLS

  Nødvendig

  Krever klarert sertifikat

  Deaktivert

  Svaradresse

  E-postadressen din

  SMTP-servergodkjenning

  Pålogging/vanlig

  Enhetsinitiert e-post

  Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon

  Bruker-ID for enhet

  E-postadressen din

  Passord for enhet

  Passord for godkjenning

  Merk:  Godkjenningspassordet oppgis når IMAP/SMTP service eller POP3/SMTP service er aktivert.

  NetEase Mail (mail.163.com)

  Merk:  Kontroller at SMTP-tjenesten er aktivert på kontoen. Hvis du vil aktivere tjenesten, fra startsiden til NetEase, klikk på Settings > POP3/SMTP/IMAP, og slå deretter på enten IMAP/SMTP service eller POP3/SMTP service.

  InnstillingVerdi

  Primær SMTP-gateway

  smtp.163.com

  Primær SMTP-gatewayport

  465

  Bruk SSL/TLS

  Nødvendig

  Krever klarert sertifikat

  Deaktivert

  Svaradresse

  E-postadressen din

  SMTP-servergodkjenning

  Pålogging/vanlig

  Enhetsinitiert e-post

  Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon

  Bruker-ID for enhet

  E-postadressen din

  Passord for enhet

  Passord for godkjenning

  Merk:  Godkjenningspassordet oppgis når IMAP/SMTP service eller POP3/SMTP service er aktivert.

  NetEase Mail (mail.yeah.net)

  Merk:  Kontroller at SMTP-tjenesten er aktivert på kontoen. Hvis du vil aktivere tjenesten, fra startsiden til NetEase, klikk på Settings > POP3/SMTP/IMAP, og slå deretter på enten IMAP/SMTP service eller POP3/SMTP service.

  InnstillingVerdi

  Primær SMTP-gateway

  smtp.yeah.net

  Primær SMTP-gatewayport

  465

  Bruk SSL/TLS

  Nødvendig

  Krever klarert sertifikat

  Deaktivert

  Svaradresse

  E-postadressen din

  SMTP-servergodkjenning

  Pålogging/vanlig

  Enhetsinitiert e-post

  Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon

  Bruker-ID for enhet

  E-postadressen din

  Passord for enhet

  Passord for godkjenning

  Merk:  Godkjenningspassordet oppgis når IMAP/SMTP service eller POP3/SMTP service er aktivert.

  Outlook Live

  Disse innstillingene gjelder for e-postdomenene outlook.com og hotmail.com.

  InnstillingVerdi

  Primær SMTP-gateway

  smtp.office365.com

  Primær SMTP-gatewayport

  587

  Bruk SSL/TLS

  Nødvendig

  Krever klarert sertifikat

  Deaktivert

  Svaradresse

  E-postadressen din

  SMTP-servergodkjenning

  Pålogging/vanlig

  Enhetsinitiert e-post

  Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon

  Bruker-ID for enhet

  E-postadressen din

  Passord for enhet

  Passord for konto eller program

  Merknader:

  • For kontoer med to‑trinnsbekreftelse deaktivert, bruker du kontopassordet.
  • Hvis kontoer med to‑trinnsbekreftelse er aktivert, må du bruke et programpassord. Hvis du vil opprette et app-passord, går du til siden Outlook Live Account Management og logger deretter på kontoen.

  QQ Mail

  Merk:  Kontroller at SMTP-tjenesten er aktivert på kontoen. For å aktivere tjenesten, gå til startsiden til QQ Mail og klikk på Settings > Account. Fra POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service aktiverer du enten POP3/SMTP service eller IMAP/SMTP service.

  InnstillingVerdi

  Primær SMTP-gateway

  smtp.qq.com

  Primær SMTP-gatewayport

  587

  Bruk SSL/TLS

  Nødvendig

  Krever klarert sertifikat

  Deaktivert

  Svaradresse

  E-postadressen din

  SMTP-servergodkjenning

  Pålogging/vanlig

  Enhetsinitiert e-post

  Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon

  Bruker-ID for enhet

  E-postadressen din

  Passord for enhet

  Autorisasjonskode

  Merk:  Hvis du vil generere en autorisasjonskode går du til sartsiden til QQ Mail og klikker på Settings > Account, og deretter fra POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service klikker du på Generate authorization code.

  Sina Mail

  Merk:  Kontroller at POP3/SMTP-tjenesten er aktivert på kontoen. Hvis du vil aktivere tjenesten, går du til startsiden til Sina Mail og klikker på Settings > More settings > User‑end POP/IMAP/SMTP, og aktiverer deretter POP3/SMTP service.

  InnstillingVerdi

  Primær SMTP-gateway

  smtp.sina.com

  Primær SMTP-gatewayport

  587

  Bruk SSL/TLS

  Nødvendig

  Krever klarert sertifikat

  Deaktivert

  Svaradresse

  E-postadressen din

  SMTP-servergodkjenning

  Pålogging/vanlig

  Enhetsinitiert e-post

  Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon

  Bruker-ID for enhet

  E-postadressen din

  Passord for enhet

  Autorisasjonskode

  Merk:  Hvis du vil opprette en autorisasjonskode, går du til startsiden for e-post og klikker på Settings > More settings > User‑end POP/IMAP/SMTP, og deretter aktiverer du Authorization code status.

  Sohu Mail

  Merk:  Kontroller at SMTP-tjenesten er aktivert på kontoen. Hvis du vil aktivere tjenesten, går du til startsiden til Sohu Mail og klikker på Options > Settings > POP3/SMTP/IMAP, og deretter aktiverer du enten IMAP/SMTP service eller POP3/SMTP service.

  InnstillingVerdi

  Primær SMTP-gateway

  smtp.sohu.com

  Primær SMTP-gatewayport

  465

  Bruk SSL/TLS

  Nødvendig

  Krever klarert sertifikat

  Deaktivert

  Svaradresse

  E-postadressen din

  SMTP-servergodkjenning

  Pålogging/vanlig

  Enhetsinitiert e-post

  Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon

  Bruker-ID for enhet

  E-postadressen din

  Passord for enhet

  Uavhengig passord

  Merk:  Det uavhengige passordet oppgis når IMAP/SMTP service eller POP3/SMTP service er aktivert.

  Yahoo! Mail

  InnstillingVerdi

  Primær SMTP-gateway

  smtp.mail.yahoo.com

  Primær SMTP-gatewayport

  587

  Bruk SSL/TLS

  Nødvendig

  Krever klarert sertifikat

  Deaktivert

  Svaradresse

  E-postadressen din

  SMTP-servergodkjenning

  Pålogging/vanlig

  Enhetsinitiert e-post

  Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon

  Bruker-ID for enhet

  E-postadressen din

  Passord for enhet

  Programpassord

  Merk:  Hvis du vil opprette et programpassord, går du til siden Yahoo Account Security, logger deg på kontoen og klikker deretter på Generate app password.

  Zoho Mail

  InnstillingVerdi

  Primær SMTP-gateway

  smtp.zoho.com

  Primær SMTP-gatewayport

  587

  Bruk SSL/TLS

  Nødvendig

  Krever klarert sertifikat

  Deaktivert

  Svaradresse

  E-postadressen din

  SMTP-servergodkjenning

  Pålogging/vanlig

  Enhetsinitiert e-post

  Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon

  Bruker-ID for enhet

  E-postadressen din

  Passord for enhet

  Passord for konto eller program

  Merknader:

  • For kontoer med to‑trinnsbekreftelse deaktivert, bruker du kontopassordet.
  • Hvis kontoer med to‑trinnsbekreftelse er aktivert, må du bruke et programpassord. For å opprette et programpassord, går du til siden Zoho Mail Account Security og logger på kontoen din, og fra Application‑Specific Passwords klikker du på Generate New Password.
Var denne artikkelen nyttig?
Top