Skip to Content Information Center
Lexmark CX622

Lexmark CX622

Sette opp faksfunksjonen ved hjelp av etherFAX

Merknader:

 • Fastvaren for skriveren må oppdateres til den nyeste versjonen. Se Oppdatere fastvare hvis du vil ha mer informasjon.
 • Riktig lisenspakke må være installert på skriveren. Hvis du har mer informasjon, kan du kontakte etherFAX.
 • Kontroller at du har registrert skriveren til etherFAX-portalen. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du gå til https://www.etherfax.net/lexmark.
 • Skriverens serienummer er obligatorisk ved registrering. Hvis du vil finne serienummeret, kan du se Finne skriverens serienummer.
 1. Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merknader:

  • Vis IP-adressen til skriveren på startbildet. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig, slik at nettsiden kan lastes inn på riktig måte.
 2. Klikk på Innstillinger > Faks > Faksoppsett > Generelle faksinnstillinger.

  Merk:  Faksoppsett vises bare hvis Faksmodus er angitt til Faks.

 3. I Faksnavn-feltet skriver du inn et unikt navn.

 4. I Faksnummer-feltet skriver du inn faksnummeret som etherFAX ga deg.

 5. Fra menyen Fakstransport velger du etherFAX.

 6. Bruk endringene.

Var denne artikkelen nyttig?
Top