Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Регулиране на настройките за сканиране

 1. От началния екран докоснете Card Copy (Копиране на карти).

  Забележка:  Иконата и името може да са променени. За повече информация се свържете с Вашия администратор.

 2. В зависимост от Вашия модел на принтер направете едно от следните:

  • Докоснете Scan Settings (Настройки за сканиране).
  • Докоснете  > Scan Settings (Настройки за сканиране).
 3. Регулирайте настройките.

  Забележки:

  • Настройката за мащабиране е приложима само при печат на карти.
  • За да регулирате автоматично контраста, от раздела Contrast (Контраст) изберете Best for Content (Оптимално за съдържание).
 4. Докоснете Scan (Сканиране).

Полезна ли ви беше тази статия?
Top