Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Персонализиране на началния екран

  1. Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

    Забележки:

    • Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
    • В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.
  2. Щракнете върху Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Visible Home Screen Icons (Видими икони на началния екран).

  3. Изберете иконите, които искате да се показват на началния екран.

  4. Приложете промените.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top