Skip to Content Information Center
Lexmark CX421

Nastavenie Scan Centra

  1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položky Scan Centrum.

  2. Vyberte a vytvorte cieľové miesto a potom nakonfigurujte nastavenia.

    Poznámky:

    • Pri vytváraní sieťového cieľového miesta zaistite overenie a úpravu nastavení tak, aby sa nevyskytovali žiadne chyby.
    • Uložia sa iba miesta vytvorené na vloženom webovom serveri. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s riešením.
  3. Uložte zmeny.

Pomohol vám tento článok?
Top