Skip to Content Information Center
Lexmark CX421

Úpravy alebo odstránenie skratky

  1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položky Centrum skratiek.

    Poznámka:  Ikona a názov môžu byť zmenené. Ďalšie informácie získate od svojho správcu.

  2. Vyberte funkciu tlačiarne, dotknite sa ikony vedľa skratky a potom upravte alebo odstráňte skratku.

    Poznámka:  Pri premenovaní skratky dbajte na to, aby ste zadali jedinečný názov. Ak chcete zabrániť skráteniu názvov na domovskej obrazovke, zadajte najviac 25 znakov.

Pomohol vám tento článok?
Top