Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Zobrazovanie ikon skratiek na domovskej obrazovke

    Poznámka:  Na domovskej obrazovke je možné zobraziť iba obmedzený počet ikon skratiek.

  1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položky Centrum skratiek.

    Poznámka:  Ikona a názov môžu byť zmenené. Ďalšie informácie získate od svojho správcu.

  2. Vyberte funkciu tlačiarne a potom sa dotknite ikony vedľa skratky.

  3. V závislosti na modeli tlačiarne stlačte položku Zobraziť na domovskej obrazovke alebo Zobrazovať na domovskej obrazovke.

  4. Vyberte ikonu pre skratku.

    Tlačiareň sa vráti na domovskú obrazovku.

Pomohol vám tento článok?
Top