Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Skenovanie na pamäťovú jednotku flash

  1. Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.

  2. Vložte pamäťovú jednotku flash.

  3. Vyberte položku Skenovať do jednotky USB a v prípade potreby upravte nastavenia.

    Poznámka:  Ak sa obrazovka jednotky USB nezobrazí, vyberte položku Jednotka USB na ovládacom paneli.

  4. Naskenujte dokument.

    Výstraha – Riziko poranenia:  Ak chcete predísť strate údajov alebo zlyhaniu tlačiarne, počas aktívnej tlače, načítavania alebo zapisovania na pamäťové zariadenie sa nedotýkajte jednotky flash ani tlačiarne v zobrazenej oblasti.

Pomohol vám tento článok?
Top