Skip to Content Information Center
Lexmark CX622

Lexmark CX622

Legge i skuffer

FORSIKTIG – FARE FOR VELTING:  Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre skuffene være lukket til de må åpnes.

 1. Ta ut skuffen.

  Merk:  For å unngå papirstopp må du ikke ta ut skuffene mens skriveren er i bruk.

 2. Juster skinnene slik at de samsvarer med størrelsen på papiret du legger i.

  Merk:  Bruk indikatorene nederst i skuffen til å plassere førerne riktig.

 3. Bøy, luft og juster papirkantene før du legger det i.

 4. Legg i papirbunken med utskriftssiden opp, og kontroller at sideførerne er tett inntil papiret.

  Merknader:

  • Legg papir med brevhode med brevhodet mot forsiden av skuffen for ensidig utskrift.
  • Legg papir med brevhode med brevhodet mot baksiden av skuffen for tosidig utskrift.
  • Ikke skyv papir inn i skuffen.
  • Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket for å unngå at papir setter seg fast.
 5. Sett inn skuffen.

  Hvis det er nødvendig, angir du papirstørrelsen og -typen på kontrollpanelet, slik at de samsvarer med papiret som er lagt i.

Var denne artikkelen nyttig?
Top