Skip to Content Information Center
Lexmark CX625

Lexmark CX625

Konfigurisanje univerzalnih postavki papira

  1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

    Postavke > Papir > Konfiguracija medija > Univerzalno podešavanje

    Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite za kretanje kroz postavke.

  2. Konfigurišite postavke.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top