Skip to Content Information Center
Lexmark MC2425

Nastavení funkce faxu

  1. Na ovládacím panelu přejděte na:

    Nastavení > Zařízení > Preference > Spustit prvotní nastavení

    U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka .

  2. Vypněte tiskárnu, vyčkejte přibližně 10 sekund a pak ji znovu zapněte.

  3. Na obrazovce Než začnete vyberte možnost Změnit nastavení a pokračovat pomocí průvodce.

  4. Na obrazovce Nast. fax./e-mail. serveru zadejte potřebné informace.

  5. Dokončete nastavení.

Byl tento článek užitečný?
Top