Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Zmenšenie alebo zväčšenie kópií

  1. Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.

  2. Na ovládacom paneli prejdite na:

    Kopírovanie > Nastavenia > Mierka > uveďte hodnotu mierky

    V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

    Poznámka:  Ak sa zmení veľkosť zdrojového dokumentu alebo výstupu po nastavení mierky, zmení sa hodnota mierky na Automatické.

  3. Skopírujte dokument.

Pomohol vám tento článok?
Top