Skip to Content Information Center
Lexmark MC2425

Lexmark MC2425

Vodoravne bele črte

Opombe:

 • Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite za pomikanje po nastavitvah.
 • Če se na natisih pojavljajo vodoravne bele črte, si oglejte temo "Ponavljajoče se napake".
DejanjeDaNe

1. korak

 1. Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite vrsto papirja.

  Opombe:

  • Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju.
  • Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. Pomaknite se na:

  Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja

 2. Natisnite dokument.

Ali se natisih pojavljajo vodoravne bele črte?

Pojdite na 2. korak.

Težava je odpravljena.

2. korak

 1. Odstranite in nato vstavite slikovni komplet.

  Opozorilo – možnost poškodb:  Slikovnega kompleta ne izpostavljajte neposredni svetlobi. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.

  Opozorilo – možnost poškodb:  Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovnim kompletom. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov.

 2. Natisnite dokument.

Ali se natisih pojavljajo vodoravne bele črte?

Obrnite se na podporo za stranke.

Težava je odpravljena.

Je bil ta članek koristen?
Top