Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Отпечатване от флаш устройство

 1. Поставете флаш устройството.

  Забележки:

  • Ако вкарате флаш устройството, когато се появи съобщение за грешка, принтерът игнорира флаш устройството.
  • Ако поставите флаш устройството, докато принтерът обработва други задания за печат, тогава на дисплея се появява Busy (Зает).
 2. Изберете документа, който желаете да отпечатате.

  Ако е необходимо, конфигурирайте другите настройки за печат.

 3. Отпечатайте документа.

  За отпечатване на друг документ изберете USB Drive (USB устройство).

  Предупреждение – потенциални щети:  За да избегнете загуба на данни или повреда на принтера, не докосвайте флаш устройството или принтера в показаните зони по време на печат, разчитане и записване от устройството с памет.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top