Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Používanie funkcie Prispôsobenie displeja

Pred použitím aplikácie nezabudnite uskutočniť nasledujúce kroky:

 • V nástroji Embedded Web Server kliknite na možnosť Aplikácie  > Prispôsobenie displeja  > Konfigurácia.
 • Povoľte a nakonfigurujte šetrič obrazovky, prezentáciu a nastavenia tapety.

  Správa obrázkov šetriča obrazovky a prezentácie

 1. V časti Obrázky šetriča obrazovky a prezentácie pridajte, upravte alebo odstráňte obrázok.

  Poznámky:

  • Môžete pridať až 10 obrázkov.
  • Ak je táto funkcia aktivovaná, ikony stavu sa zobrazia na šetriči obrazovky len v prípade chýb, upozornení alebo oznámení z cloudu.
 2. Uložte zmeny.

  Zmena obrázka tapety

 1. Na domovskej obrazovke klepnite na položku Zmeniť tapetu.

 2. Zvoľte obrázok, ktorý chcete použiť.

 3. Uložte zmeny.

  Spustenie prezentácie z pamäťovej jednotky flash

 1. Vložte pamäťovú jednotku flash do portu USB.

 2. Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla Prezentácia.

  Zobrazia sa obrázky v abecednom poradí.

 3. Poznámka:  Po spustení prezentácie môžete odpojiť pamäťovú jednotu flash, ale obrázky sa neuložia do tlačiarne. Ak sa prezentácia zastaví, na zobrazenie obrázkov znova vložte pamäťovú jednotku flash.

Pomohol vám tento článok?
Top