Skip to Content Information Center
Lexmark CX421

Deaktivácia siete Wi-Fi

  1. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:

    Nastavenia > Sieť/porty > Prehľad siete > Aktívny adaptér > Štandardné siete

    V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

  2. Postupujte podľa pokynov na displeji.

Pomohol vám tento článok?
Top