Skip to Content Information Center
Lexmark MC2425

Vkládání médií do univerzálního podavače

 1. Otevřete univerzální podavač.

  Poznámka:  Univerzální podavač je k dispozici pouze u některých modelů tiskáren.

 2. Nastavte vodicí lištu na formát vkládaného papíru.

 3. Papír před vložením ohněte, promněte a vyrovnejte hrany.

 4. Vložte papír potiskovanou stranou dolů.

  • Při jednostranném tisku vkládejte hlavičkový papír potiskovanou stranou dolů a horním okrajem směrem do tiskárny.
  • Při oboustranném tisku vkládejte hlavičkový papír potiskovanou stranou nahoru a horním okrajem směrem ven z tiskárny.
  • Obálky založte na pravou stranu vodicí lišty chlopní nahoru.
  • Varování – nebezpečí poškození:  Nepoužívejte obálky se známkami, sponkami, prasklinami, okénky, barevnými okraji nebo samolepicími plochami.

 5. Na ovládacím panelu nastavte formát a typ papíru odpovídající vloženému papíru.

Byl tento článek užitečný?
Top