Skip to Content Information Center
Lexmark MC2425

Lexmark MC2425

Skanne til en FTP-server

  1. Legg originaldokumentet i skuffen til den automatiske dokumentmateren eller på skannerglassplaten.

  2. Velg FTP fra kontrollpanelet, og angi deretter nødvendig informasjon.

    På skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på # og angir deretter et hurtignummer ved hjelp av tastaturet.

  3. Konfigurer eventuelt andre FTP-innstillinger.

  4. Skann dokumentet.

Var denne artikkelen nyttig?
Top