Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Изтриване на паметта на принтера

За да изтриете енергозависимата памет или буферираните данни, изключете принтера.

    За изтриване на енергонезависимата памет или отделни настройки, настройки на устройството и мрежата, настройки на защитата и вградени решения извършете следното:

  1. От контролния панел се придвижете до:

    Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Maintenance (Поддръжка) > Out of Service Erase (Изтриване, когато не работи) > Sanitize all information on nonvolatile memory (Изчистване на цялата информация на енергонезависимата памет)

    За модели на принтери без сензорен екран натиснете за преминаване през настройките.

  2. Изберете или Стартиране на първоначално конфигуриране, или Оставяне на принтера офлайн.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top