Skip to Content Information Center
Lexmark MC2640

Lexmark MC2640

Nije moguće otvoriti Embedded Web Server

RadnjaDaNe

Korak 1

Proverite da li je štampač uključen.

Da li je štampač uključen?

Pređite na korak 2.

Uključite štampač.

Korak 2

Proverite da li je IP adresa štampača ispravna.

Napomene:

  • Saznajte IP adresu na početnom ekranu.
  • IP adresa se prikazuje u vidu četiri skupa brojeva razdvojenih tačkama, na primer 123.123.123.123.

Da li je IP adresa štampača ispravna?

Pređite na korak 3.

Unesite ispravnu IP adresu štampača u polje za adresu.

Korak 3

Proverite da li koristite podržani pregledač:

  • Internet Explorer verzija 11 ili novija
  • Microsoft Edge
  • Safari verzija 6 ili novija
  • Google Chrome™ verzija 32 ili novija
  • Mozilla Firefox verzija 24 ili novija

Da li je vaš pregledač podržan?

Pređite na korak 4.

Instalirajte podržani pregledač.

Korak 4

Proverite da li mrežna veza radi.

Da li mrežna veza radi?

Pređite na korak 5.

Obratite se administratoru.

Korak 5

Proverite da li su kablovske veze do štampača i servera za štampanje bezbedne. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa štampačem.

Da li su kablovske veze bezbedne?

Pređite na korak 6.

Proverite kablovske veze.

Korak 6

Proverite da li su veb proksi serveri onemogućeni.

Da li su veb proksi serveri onemogućeni?

Pređite na korak 7.

Obratite se administratoru.

Korak 7

Pristupite Embedded Web Server-u.

Da li se Embedded Web Server otvorio?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top