Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Skenovanie sa do profilu konektora Cloud

  1. Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.

  2. Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla Kopírovanie preukazov.

  3. Vyberte poskytovateľa služby Cloud a potom vyberte profil.

    Poznámka:  Viac informácií o vytvorení profilu konektora Cloud nájdete v časti Vytvorenie profilu konektora Cloud.

  4. Dotknite sa položky Skenovanie a potom priraďte názov súboru a cieľový priečinok.

  5. Dotknite sa položky Skenovať sem.

    V prípade potreby upravte nastavenia skenovania.

  6. Naskenujte dokument.

Pomohol vám tento článok?
Top