Skip to Content Information Center
Lexmark MC2425

Lexmark MC2425

Konfigurere innstillinger for strømsparingsmodusen

  Hvilemodus

 1. Gå til følgende på kontrollpanelet:

  Innstillinger > Enhet > Strømadministrering > Tidsavbrudd > Hvilemodus

  På skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på for å bla gjennom innstillingene.

 2. Angi hvor lenge skriveren skal være inaktiv før den går inn i hvilemodus.

  Dvalemodus

 1. Gå til følgende på kontrollpanelet:

  Innstillinger > Enhet > Strømadministrasjon > Tidsavbrudd > Tidsavbrudd for dvalemodus

  På skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på for å bla gjennom innstillingene.

 2. Velg hvor lang tid det skal gå før skriveren går inn i dvalemodus.

 3. Merknader:

  • Sørg for at du aktiverer skriveren før du sender en utskriftsjobb.
  • Trykk på av/på-knappen for å aktivere skriveren fra Dvalemodus.
  • Embedded Web Server er deaktivert når skriveren er i Dvalemodus.
Var denne artikkelen nyttig?
Top