Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Pripojenie počítača k tlačiarni

Pred pripojením počítača vykonajte nasledujúce kroky:

 • Zapnúť Wi‑Fi Direct® v tlačiarni. Na ovládacom paneli prejdite na položky:
 • Nastavenia > Sieť/porty > Wi-Fi Direct > Povoliť sieť Wi-Fi Direct > Zapnúť
 • Poznačte si názov siete Wi‑Fi Direct. Na ovládacom paneli prejdite na položky:
 • Nastavenia > Sieť/porty >  Wi-Fi Direct > Názov siete Wi-Fi Direct
 • Poznačte si heslo siete Wi‑Fi Direct. Na ovládacom paneli prejdite na položky:
 • Nastavenia > Sieť/porty >  Wi-Fi Direct > Heslo siete Wi-Fi Direct
 • Poznámka:  Môžete tiež nakonfigurovať názov a heslo siete Wi‑Fi Direct.

V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

  Používatelia systému Windows

 1. Otvorte položku Tlačiarne a skenery a potom kliknite na položku Pridať tlačiareň alebo skener.

 2. Kliknite na položku Zobraziť tlačiarne Wi-Fi Direct a potom vyberte názov tlačiarne Wi‑Fi Direct.

 3. Z displeja tlačiarne si poznačte osemciferný kód PIN tlačiarne.

 4. Zadajte kód PIN v počítači.

 5. Poznámka:  Ak ešte nie je nainštalovaný ovládač tlačiarne, systém Windows prevezme príslušný ovládač.

  Používatelia systému Macintosh

 1. Kliknite na ikonu bezdrôtového pripojenia a potom vyberte názov siete Wi-Fi Direct tlačiarne.

  Poznámka:  Pred názov siete Wi-Fi Direct sa pridá reťazec DIRECT-xy (kde x a y sú dva náhodné znaky).

 2. Zadajte heslo Wi‑Fi Direct.

Poznámka:  Po odpojení od pripojenia Wi-Fi Direct prepnite počítač späť na predchádzajúcu sieť.

Pomohol vám tento článok?
Top