Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Nemožno skenovať do počítača

AkciaÁnoNie

Krok  1

Vykonajte kopírovaciu úlohu.

Je kopírovacia úloha úspešná?

Prejdite na krok 3.

Prejdite na krok č. 2.

Krok  2

 1. Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite.

 2. Naskenujte dokument.

Môžete naskenovať dokument do počítača?

Problém je vyriešený.

Prejdite na krok č. 3.

Krok  3

  Skontrolujte pripojenie tlačiarne.

 1. Vytlačte stránku nastavenia siete. Na ovládacom paneli prejdite na položky:

  Nastavenia > Správy > Sieť > Stránka nastavenia siete

 2. Skontrolujte stav tlačiarne.

Je tlačiareň pripojená k sieti?

Prejdite na krok 5.

Prejdite na krok č. 4.

Krok  4

 1. Pripojte tlačiareň k sieti.

 2. Naskenujte dokument.

Môžete naskenovať dokument do počítača?

Problém je vyriešený.

Prejdite na krok č. 5.

Krok  5

 1. Skontrolujte, či sú tlačiareň a počítač pripojené k rovnakej sieti.

 2. Naskenujte dokument.

Môžete naskenovať dokument do počítača?

Problém je vyriešený.

Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov.

Pomohol vám tento článok?
Top