Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Добавяне на принтери към компютър

Преди да започнете, направете едно от следните неща:

  За потребители на Windows

 1. От компютър инсталирайте драйвера на принтера.

  Забележка:  За повече информация вижте Инсталиране на софтуера на принтера.

 2. Отворете Printers & scanners (Принтери и скенери), след което кликнете върху Add a printer or scanner (Добавяне на принтер или скенер).

 3. В зависимост от връзката на Вашия принтер направете едно от следните неща:

  • Изберете принтер от списъка и след това кликнете върху Add device (Добавяне на устройство).
  • Кликнете върху Show Wi‑Fi Direct printers (Показване на принтери с Wi-Fi Direct), изберете принтер и след това кликнете върху Add device (Добавяне на устройство).
  • Кликнете върху The printer that I want isn’t listed (Желаният от мен принтер не е в списъка) и след това от прозореца Add Printer (Добавяне на принтер) направете следното:
   1. Изберете Add a printer using a TCP/IP address or hostname (Добавяне на принтер чрез TCP/IP адрес или име на хост) и след това кликнете върху Next (Напред).

   2. В полето „Hostname or IP address (Име на хост или IP адрес)“ напишете IP адреса и след това кликнете върху Next (Напред).

    Забележки:

    • Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
    • В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.
   3. Изберете драйвер на принтер и след това кликнете върху Next (Напред).

   4. Изберете Use the print driver that is currently installed (recommended) (Използване на драйвера на принтер, който е инсталиран в момента (препоръчително) и след това кликнете върху Next (Напред).

   5. Напишете име на принтера и след това кликнете върху Next (Напред).

   6. Изберете опция за споделяне на принтер и след това кликнете върху Next (Напред).

   7. Кликнете върху Готово.

  За потребители на Macintosh

 1. От компютър отворете Printers & Scanners (Принтери и скенери).

 2. Кликнете върху и след това изберете принтер.

 3. От менюто Use (Използване) изберете драйвер на принтер.

  Забележки:

  • За да използвате драйвера на принтер на Macintosh, изберете AirPrint или Secure AirPrint (Защитен AirPrint).
  • Ако желаете персонализирани функции за печат, изберете драйвера на принтер на Lexmark. За да инсталирате драйвера, вижте Инсталиране на софтуера на принтера.
 4. Добавете принтера.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top