Skip to Content Information Center
Lexmark MC2640

Lexmark MC2640

Dodavanje štampača na računar

Pre nego što počnete, uradite nešto od sledećeg:

  Za korisnike Windows operativnih sistema

 1. Na računaru instalirajte upravljački program za štampanje.

  Napomena:  Više informacija potražite u odeljku Instaliranje softvera štampača.

 2. Otvorite Štampači i skeneri, a zatim kliknite na Dodaj štampač ili skener.

 3. U zavisnosti od veze štampača, uradite nešto od sledećeg:

  • Izaberite štampač sa liste, a zatim kliknite na Dodaj uređaj.
  • Kliknite na Prikaži Wi‑Fi Direct štampače, izaberite štampač, a zatim kliknite na Dodaj uređaj.
  • Kliknite na Željeni štampač nije na listi, a zatim u prozoru Dodavanje štampača uradite sledeće:
   1. Izaberite Dodajte štampač pomoću TCP/IP adrese ili naziva hosta, a zatim kliknite na Dalje.

   2. U polje „Naziv hosta ili IP adresa“, unesite IP adresu štampača, a zatim kliknite na Dalje.

    Napomene:

    • IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
    • Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
   3. Izaberite upravljački program za štampanje, a zatim kliknite na Dalje.

   4. Izaberite Koristi upravljački program za štampanje koji je trenutno instaliran (preporučuje se), a zatim kliknite na Dalje.

   5. Unesite naziv štampača, a zatim kliknite na Dalje.

   6. Izaberite opciju za deljenje štampača, a zatim kliknite na Dalje.

   7. Kliknite na Dovrši.

  Za korisnike Macintosh operativnih sistema

 1. Na računaru otvorite Štampači i skeneri.

 2. Kliknite na , a zatim izaberite štampač.

 3. U meniju Koristi izaberite upravljački program za štampanje.

  Napomene:

  • Da biste koristili Macintosh upravljački program za štampanje, izaberite AirPrint ili Bezbedni AirPrint.
  • Ako želite prilagođene funkcije štampanja, izaberite Lexmark upravljački program za štampanje. Da biste instalirali upravljački program, pogledajte Instaliranje softvera štampača.
 4. Dodajte štampač.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top