Skip to Content Information Center
Lexmark MC2640

Lexmark MC2640

Povezivanje mobilnog uređaja na štampač

Pre nego što povežete mobilni uređaj, proverite da li je konfigurisan Wi‑Fi Direct. Više informacija potražite u odeljku Konfigurisanje funkcije Wi‑Fi Direct.

  Povezivanje korišćenjem funkcije Wi‑Fi Direct

  Napomena:  Ova uputstva se odnose samo na Android mobilne uređaje.

 1. Sa mobilnog uređaja idite na meni sa postavkama.

 2. Omogućite Wi‑Fi, a zatim dodirnite Wi‑Fi Direct.

 3. Izaberite Wi-Fi Direct naziv štampača.

 4. Potvrdite vezu na kontrolnoj tabli štampača.

  Povezivanje korišćenjem Wi‑Fi veze

 1. Sa mobilnog uređaja idite na meni sa postavkama.

 2. Dodirnite Wi‑Fi, a zatim izaberite Wi-Fi Direct naziv štampača.

  Napomena:  Niska „DIRECT-xy“ (gde su „x“ i „y“ dva nasumična znaka) dodaje se pre Wi-Fi Direct naziva.

 3. Unesite Wi-Fi Direct lozinku.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top