Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Vytvorenie skratky pre cieľové umiestnenie pre fax

  Poznámky:

  • Na vytvorenie skratky možno budete potrebovať správcovské oprávnenia.
  • Skontrolujte, či je fax nakonfigurovaný. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie tlačiarne na faxovanie.
 1. Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

  Poznámky:

  • Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
  • Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa webová stránka správne načítala.
 2. Kliknite na možnosť Skratky > Pridať skratku.

 3. V ponuke Typ skratky vyberte položku Fax a potom nakonfigurujte nastavenia.

 4. Použite zmeny.

Pomohol vám tento článok?
Top