Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Blokovanie nevyžiadaných faxov

    Poznámka:  Skontrolujte, či je fax nakonfigurovaný. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie tlačiarne na faxovanie.

  1. Na domovskej obrazovke prejdite na položky:

    Nastavenia > Fax > Nastavenie analógového faxu > Nastavenia príjmu faxov > Ovládacie prvky správcu

    V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

  2. Nastavte položku Blokovať faxy bez názvu na možnosť Zapnuté.

Pomohol vám tento článok?
Top