Skip to Content Information Center
Lexmark CX622

Lexmark CX622

Konfigurere faksfunksjonen ved hjelp av faksserveren

Merknader:

 • Med denne funksjonen kan du sende faksmeldinger til en leverandør av fakstjenester som støtter mottak av e‑post.
 • Denne funksjonen støtter bare utgående faksmeldinger. For at faksmottak skal støttes må du kontrollere at du har en enhetsbasert faks, for eksempel analog faks, etherFAX eller Fax over IP (FoIP), konfigurert i skriveren.
 1. Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merknader:

  • Vis IP-adressen til skriveren på startbildet. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig, slik at nettsiden kan lastes inn på riktig måte.
 2. Klikk på Innstillinger > Faks.

 3. Fra menyen Faksmodus velger du Faksserver, og deretter klikker du på Lagre.

 4. Klikk på Faksserveroppsett

 5. I feltet Til-format skriver du inn [#]@myfax.com, der [#] er faksnummeret og myfax.com er faksleverandørdomenet.

  Merknader:

  • Om nødvendig konfigurerer du feltene for svaradresse, emne eller melding.
  • Hvis du vil at skriveren skal motta faksmeldinger, aktiverer du den enhetsbaserte innstillingen for faksmottak. Sørg for at du har en enhetsbasert faks konfigurert.
 6. Klikk på Lagre.

 7. Klikk på E-postinnstillinger for faksserver, og gjør ett av følgende:

  • Aktiver Bruk SMTP-server for e-post.
  • Merk:  Hvis SMTP-innstillingene for e‑post ikke er konfigurert, kan du se Konfigurere SMTP-innstillinger for e-post.

  • Konfigurer SMTP-innstillingene. Kontakt e-postleverandøren din hvis du vil ha mer informasjon.
 8. Bruk endringene.

Var denne artikkelen nyttig?
Top